Leczenie chorób odbytu, guz odbytu
dr Marek Tomczak radzi
GABINET KONSULTACYJNO-CHIRURGICZNY
dr n. med. Marek Tomczak


601 210 010
 
SprawdĽ również:
Masz pytanie? Napisz:
marek.tomczak@zylaki.com
Przyjęcia pacjentów:
Guz odbytu

Co to jest?
Guzem odbytu mog± być okre¶lane zmiany w tej okolicy różnego pochodzenia. Duże , zmiany , znacznych rozmiarów , czy olbrzymie .

Objawy
Najważniejszym objawem jest istnienie guza. Objawy podawane przez pacjentów zależne s± od podstawowego rozpoznania i charakteru guza (patrz , , , , ).

Je¶li przedstawione objawy schorzenia odpowiadaj± twoim dolegliwo¶ciom zgło¶ się na konsultacje do lekarza!

Sposób leczenia
Postępowanie lecznicze ¶ci¶le zależne jest od podstawowego rozpoznania i charakteru zmiany guzowatej. Najważniejszym leczeniem jest leczenie .

Powikłania w sytuacji braku leczenia
Następstwa trwania choroby zależ± przede wszystkim od zasadniczej choroby manifestuj±cej się w formie guza (patrz , , , , ).
© 2004 Marek Tomczak